Alle rene idrettslag

Larvik Turn og Idrettsforening Håndball

Larvik Turn og Idrettsforening Håndball ble sertifisert 19.09.2022.

Sertifiseringen utløper 19.09.2024.

Kom_Antidoping_ski_konnerud-3082_web2