Sammen for en ren idrett

Antidoping gjelder alle som er en del av idretten, og nå kan ditt lag enkelt og effektivt sette antidoping på agendaen. Rent Idrettslag er et webbasert verktøy som gir dere muligheten til å sette opp mål og tiltak for deres forebyggende arbeid.

Hvordan bli et rent IL?

Rent IL er et program for idrettslag tilknyttet særforbund underlagt Norges idrettsforbund (NIF). Registrering gjøres på gruppenivå (f.eks.: fotball, håndball, turn etc.). Slik går dere frem:

 • 1

  Start med å lese gjennom forberedelsesdelen nederst på denne siden, og skriv ut dokumenter ved behov.

 • 2

  Sett av tid (1-2 timer), samle styret, sentrale trenere, ledere og andre ressurspersoner i deres idrettslag eller gruppe.

 • 3

  Søk opp idrettslaget og registrer gruppen dere tilhører (f.eks.: Røa Idrettslag, fotball). Velg særforbund og registrer kontaktinformasjon.

 • 4

  Gjennomfør diskusjonsoppgaven, godta erklæringen, sett opp tiltak og bli et sertifisert Rent IL. Som Rent IL får dere tilgang til materiell som kan benyttes i det forebyggende arbeidet.

 • 5

  Sertifiseringen er gyldig i to år. Tiltakene må gjennomføres i denne perioden.

Forberedelse

Sørg for å ha tilgang til internett under gjennomføringen. Vi anbefaler å bruke en større skjerm under sertifiseringen, slik at alle kan delta. Når dere gjennomfører registreringen, benytt gruppens egen e-postadresse dersom en slik eksisterer. I diskusjonsdelen kan dere jobbe med oppgaver gruppevis eller i plenum. Det kan være en fordel å skrive ut disse før dere setter i gang.

Skriv ut: Diskusjonsspørsmål, Rent IL