BLI ET RENT IDRETTSLAG DERE OGSÅ!

Registrering
Tid 10 min

Antidoping Norge ønsker å bidra til at idrettslaget ditt kan synligjøre
antidopingarbeidet.

Dette gjør vi med å sende ut et antidopingsertifikat til idrettslag ditt
når vi mottar registreringen.

Send oss gjerne et bilde eller en liten sak som vi kan benytte på
Antidoping Norges nettsider.

Vi holder idrettslaget ditt oppdatert på antidopingarbeidet ved å
sende deg nyhetsbrev og eventuelt annet materiell. Hvis du ikke
ønsker dette tilsendt, send oss en e-post. Allerede registrert.