Denne versjonen av Rent Idrettslag vil bli utilgjengelig fra og med mandag 3.desember kl 23:59.

Det vil lanseres en ny versjon i første kvartal 2019. Vi anbefaler at klubber og lag venter på det nye verktøyet for registrering som Rent Idrettslag. Eksisterende brukerprofiler vil ikke overføres til det nye systemet.

Dersom dere allerede er registrert, og ønsker å hente ut egen policy, må logge inn på profilen til idrettslaget og hente ut policy før 3.desember kl 23:59.

BLI ET RENT IDRETTSLAG DERE OGSÅ!

Registrering
Tid 10 min

Antidoping Norge ønsker å bidra til at idrettslaget ditt kan synligjøre
antidopingarbeidet.

Dette gjør vi med å sende ut et antidopingsertifikat til idrettslag ditt
når vi mottar registreringen.

Send oss gjerne et bilde eller en liten sak som vi kan benytte på
Antidoping Norges nettsider.

Vi holder idrettslaget ditt oppdatert på antidopingarbeidet ved å
sende deg nyhetsbrev og eventuelt annet materiell. Hvis du ikke
ønsker dette tilsendt, send oss en e-post. Allerede registrert.
Policy nummer feltet er ikke obligatorisk, men vi oppfordrer alle til å registrere en policy i systemet slik at denne blir lagret sammen med idrettslagets profil.
Trenger du hjelp får registrert? Klikk her.
policy nummer:
Idrettslag:
Adresse:
Hjemmeside:
Postnummer:
Epost:
Sted:
Antidopingansvarlig:
Velg Fylke:
Velg Organisasjonsledd:
Kryss av for de idrettene som er relevante for ditt idrettslag:  
Idrettslagets navn og adresse publiseres på www.antidoping.no under Rent Idrettslag. Idrettslagene blir sortert på fylke og idrett.