Denne versjonen av Rent Idrettslag vil bli utilgjengelig fra og med mandag 3.desember kl 23:59.

Det vil lanseres en ny versjon i første kvartal 2019. Vi anbefaler at klubber og lag venter på det nye verktøyet for registrering som Rent Idrettslag. Eksisterende brukerprofiler vil ikke overføres til det nye systemet.

Dersom dere allerede er registrert, og ønsker å hente ut egen policy, må logge inn på profilen til idrettslaget og hente ut policy før 3.desember kl 23:59.

BLI ET RENT IDRETTSLAG DERE OGSÅ!

Enkelt - Nyttig - Verdifullt!

Hva gjør idrettslaget for å skape sunne verdier blant barn og unge? Hvordan viser klubben sin holdning til doping? Og hva gjør dere hvis dere rammes av en dopingsak?

Rent Idrettslag er et konsept forbeholdt organisasjonsledd som er en del av Norges idrettsforbund. For idrettslaget er det en enkel måte å sette fokus på verdiarbeid og antidoping.

Slik blir dere et Rent Idrettslag:


Steg 1. Forberedelse:

Før idrettslaget går i gang med Rent Idrettslag oppfordrer vi styret/ledelsen til å vurdere sin egen bevissthet rundt antidoping og verdiarbeid.

Steg 2. Gjennomføring:
Idrettslaget utarbeider kjøreregler for et Rent Idrettslag. Idrettslaget gjennomfører holdningsskapende tiltak for utøvere over 15 år.

Steg 3. Registrering:
Idrettslaget registrer seg som et Rent Idrettslag og får tildelt et sertifikat.
Idrettslaget profilerer seg som et Rent Idrettslag.

Rent materiell:

Nyttige dokumenter og lenker
Bestilling av materiell

Rent Idrettslag gjennomføres på egen hånd her på nettsidene, eller dere kan kontakte Antidoping Norge for å bistå med gjennomføringen.

 

 

Kretser med flest registrerte idrettslag:
  • Hordaland
  • Rogaland
  • Akershus
Særforbund med flest registrerte idrettslag:
  • Fotball
  • Ski
  • Håndball
Resertifiserte idrettslag (475)

 


Hvorfor fokusere på antidoping og verdiarbeid?

Idrettslagene spiller en viktig rolle i verdi- og antidopingarbeidet. Her skapes utøverens verdier og holdninger for år fremover.

Doping er en utfordring i ungdoms- og treningsmiljøer i Norge, og ikke bare i internasjonal toppidrett.

Idrettslaget skal være en tydelig verdiformidler for en Ren idrett, og skape et trygt oppvekstmiljø for unge.